Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hoạt động thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là một hoạt động thường niên hàng năm của trường mầm non Kinh Bắc.