Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Hoạt động vui chơi của bé

    Hoạt động vui chơi của bé

    Hoạt động vui chơi là một trong những hoạt động chủ đạo của trẻ mầm non, nhằm giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi và phát triển toàn diện ở trẻ. Bên ...
  • Bé thăm quan trải nghiệm thực tế

    Bé thăm quan trải nghiệm thực tế

    Đến hẹn lại lên hàng năm trường mầm non Kinh Bắc tổ chức cho các cháu đi thăm quan trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử của địa phương, tổ ...