Địa chỉ: Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Hoàng Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 2-3 tuổi
  • Điện thoại:
   0963840699
 • Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382996282
 • Nguyễn Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 2-3 tuổi
  • Điện thoại:
   0868386782
 • Lê Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979344328